Április - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Vállalati partnereinknek

A Marketing és Média Intézet kiemelt jelentõséget tulajdonít a vállalati kapcsolatoknak. A marketing alkalmazott tudomány, így nélkülözhetetlen a gyakorlati tapasztalatok beépítése az oktatásba, az aktuális piaci trendek követése.

Az intézet munkáját segíti egy vállalati partnerekbõl álló „Tanácsadó Testület”, mely változó világunkban az intézet stratégiájának szakmai támogatója.

Tagjai: P&G Regionális Szolgáltató Kft., Gfk Hungária Piackutató Kft., ISPIRO Group, L'Oreal Magyarország Kozmetikai Kft., Sanoma Budapest Kiadói ZRt, Értéktrend Kft., Unicredit Bank, Geopress Zrt., MTM-SBS ZRt., TV2, AGB Nielsen Kft., Magyar Telekom NyRt.

A vállalati együttmûködés több síkon zajlik:

 • Kutatás fejlesztési (K+F) projektek keretében az intézetben és a kutatóközpontokban piacorientált munka folyik. Vállalati megbízások keretében stratégiai, piackutatási projektek, vállalati oktatási programok zajlanak. A kutatóintézetekben dolgozó kollégák mind elméleti mind gyakorlati szakemberek, piackutató cégeknél, vállalatvezetõként vagy más marketing pozíciókban a piaci szférában szereztek tapasztalatot, amit a tudomány területén szerzett alapos elméleti háttérrel alkalmaznak munkájuk során. A tudományos és gyakorlati tapasztalatok ötvözése biztonságot ad a kutatás eredményeinek alkalmazása során. Vállalati megkeresés esetén a projektekben dolgozó kollégák részletes tájékoztatást nyújtanak.
 • Oktatás terén meghívott vállalati szakemberek adják át tapasztalataikat a hallgatóknak. A vállalati részvétel egyfelõl szélesíti az egyetemi oktatást gyakorlati perspektívát adva az elméleti megközelítéshez, másrészt lehetõséget biztosít a cégeknek, hogy marketing tevékenységüket a jövõ szakembereivel megosszák, megismerjék véleményüket, javaslataikat.
 • A szemináriumokon folyó gyakorlati oktatást partnereink esettanulmányokkal segítik, melyek a hallgatók számára lehetõvé teszik valós marketing kérdések megválaszolását. A vállalatok és vállalkozók hallgatóink friss szellemiségébõl, megkötések nélküli gondolkozásukból sok hasznos ötlettel gazdagodhatnak, melyeket munkájukban hasznosíthatnak. A vállalati kapcsolatok keretében a hallgatók feldolgozzák a partnereinktõl kapott eseteket, mely munkát szakképzett oktatóink koordinálják és értékelik.
K+F kutatási projektek 2009-2011 között

Marketing Tanszék

 • Csomagolás, mint kommunikációs eszköz (2010). Kutatásvezető: Bauer András, Horváth Dóra
 • Fogyasztói racionalitás kutatás: Vezetékes termékekkel kapcsolatos fogyasztói döntés (előfizetés, lemondás) modellezése (2010). Kutatásvezető: Kolos Krisztina
 • A pénzügyi válság hatása a fogyasztói magatartásra (2008-2010). Kutatásvezető: Bauer András
 • Pletyka és vállalati kommunikáció (2009). Kutatásvezető: Bauer András, Horváth Dóra

Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

 • Hálózati hatások és versenyképesség (2010-2011). Kutatásvezető: Mandják Tibor
 • Az erőforrások értéke a hálózati szemléletben (2010-2011). Kutatásvezető: Mandják Tibor
 • A mobil tarifa és a számlaösszeg változásával kapcsolatos fogyasztói percepciók feltárása (2010). Kutatásvezető: Simon Judit
 • A mobiltelefon, mint kutatási eszköz (2009). Kutatásvezető: Neulinger Ágnes

Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáció Tanszék

 • Kommunikációs stratégiák a válságban (2010). Kutatásvezető: Horváth Dóra
 • A szabályozási konvergencia tapasztalatai és várható kimenetelei Magyarországon. Vertikális integrációk a műsorszolgáltatási/műsorterjesztési piacon. Hozzáférési költségek felosztásának módszertana multiplay szolgáltatások esetén (2010). Kutatásvezető: Gálik Mihály, Urbán Ágnes
 • Az okostelefon és az ember – a jövő projekciói (2009). Kutatásvezető: Horváth Dóra
 • Lojalitás üzleti modellek felépítése, működtetése, működése, az eredményességre ható, modellbefolyásoló tényezők és azok hatásmechanizmusa a retail jellegű hálózatokban, a lakossági valamint a kis- és középvállalkozói vevőszegmensekben (2009). Kutatásvezető: Nádasi Katalin
 • A helyi és körzeti televízió műsorszolgáltatók lehetőségei a digitális átállás során (2009). Kutatásvezető: Gálik Mihály
 • A késleltetett nézés (time-shifting) hatása a televíziós piacra (2008). Kutatásvezető: Urbán Ágnes
 • Digitalizáció hatása az elektronikus média piacára (2008). Kutatásvezető: Gálik Mihály
 • A hazai reklámpiac és a műsorterjesztők viszonya (2008). Kutatásvezető: Gálik Mihály


Utolsó frissítés: 2019.03.11.