Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Az intézet munkatársai által írt könyvek / Monographs published by the institute's faculty

Agárdi Irma

   
 • Agárdi Irma (2010). Kereskedelmi marketing és menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Kolos Krisztina - Agárdi Irma (2005). A vállalatközi kapcsolatok elemzése, a vállalatközi kapcsolatok egyes területein, Versenyképesség Kutatóközpont, Budapest
 • Agárdi Irma - Berács József - Hofmeister-Tóth Ágnes - Malota Erzsébet (2003). Fogyasztói bizalom - Közgáz Fogyasztói Bizalom Index 1996-2002, Aula Kiadó, Budapest

Bauer András

             
 • Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2014). Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Horváth Dóra - Bauer András (szerk.) (2013). Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, részvétel. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Bauer András (2009). International marketing channels, Athens University, Athens
 • Bauer András - Mitev Ariel Zoltán (2008). Eladásmenedzsment: A személyes értékesítés folyamata és irányítása, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2007). Marketing Alapismeretek, Aula Kiadó, Budapest (BA)
 • Bauer András - Mitev Ariel (2006). Az Értékesítés Módszerei és Technikái, Aula Kiadó, Budapest (BA)
 • Bauer András - Berács József (2006). Marketing, Aula Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Berács József (2005). Bevezetés a marketingbe, KOTK, Budapest
 • Bauer András - Berács József - Dimák Márta (2002). Marketing, 5. kiadás Aula Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Mitev Ariel Zoltán (2001). Marketing a Gyógyszertárban, Dictum Kiadó, Budapest
 • Bauer András (szerk.) (2001). Eladásmenedzsment, BKE Marketing Tanszék
 • Bauer András - Berács József (2000). A Marketing Alapjai, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Bauer András - Berács József (szerk.) (2000). Marketing, mint a gazdaság hajtóereje, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Bauer András - Berács József - Simon Judit (szerk.) (1996). Marketing for an Expanding Europe : Proceedings of the 25th Annual Conference of the European Marketing Academy, Budapest - Hungary, May 14-17, 1996, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Bauer András - Berács József (1990). Marketing alapismeretek, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Felber Mária - Bauer András - Kürthy Pál (1991). Piaci Prognózisok Módszertana és Alkalmazási Területei, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Bauer András - Arnold Ulli (1987). Organizational Culture and Marketing Efficiency, Budapest

Berács József

                 
 • Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2014). Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Hrubos Ildikó - Berács József - Temesi József (2010). Magyar Felsőoktatás 2009, BCE NFKK , Budapest
 • Berács József - Hrubos Ildikó - Temesi József (2009). Magyar Felsőoktatás 2008, BCE NFKK, Budapest
 • Berács József - Mészáros Tamás - Temesi József (2008). 60 éves a Közgáz. A Jubileumi Tudományos Konferencia alkalmából készült tanulmányok: Plenáris ülés, Aula Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2007). Marketing Alapismeretek, Aula Kiadó, Budapest (BA)
 • Bauer András - Berács József (2006), Marketing, Aula Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Berács József (2005). Bevezetés a marketingbe, KOTK, Budapest
 • Berács József - Tóth Ilona (2005). Fifteen years of the ISC, BCE ISC, Budapest
 • Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk.) (2004). Marketing-elmélet a gyakorlatban, KJK-Kerszöv, Budapest
 • Berács József - Lehota József - Piskóti István - Rekettye Gábor (szerk.) (2004). Marketing theory and practice: The Hungarian perspective, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Berács József (2003). The Economic and Marketing Consequences of Advertising Costs, Larema, Bordeaux
 • Agárdi Irma - Berács József - Hofmeister-Tóth Ágnes - Malota Erzsébet (2003). Fogyasztói bizalom - Közgáz Fogyasztói Bizalom Index 1996-2002, Aula Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Berács József (Szerzők) - Dimák Márta (Szerk.) (2002), Marketing, Aula Kiadó, Budapest
 • Berács József (2001). Market orientation-marketing and Economic Approach, Larema, Bordeaux
 • Berács József - Hofmeister-Tóth Ágnes (2001). Fogyasztói várakozások és az értékesítés menedzselése, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Berács József - Doubravszky Júlia - Sajtos László (2000). 30 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Marketing tanszéke: 1970-2000, BKÁE Marketing Tanszék, Budapest
 • Berács József - Chikán Attila (2000). Managing Business in Hungary: An International Perspective, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Berács József (2000). Marketing, mint a Gazdaság Hajtóereje, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Berács József et al. (2000). An exploratory study on the role of familiarity in product evaluations, Erasmus University, Rotterdam
 • Berács József - Chikán Attila (szerk.) (1999), Managing Business in Hungary: An International Perspective, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Berács József (1999). Marketingstratégia, BKE, Budapest
 • Berács József - Ötvös Károly (1992). Ipari Marketing: Beszerzési és Értékesítési Stratégiák, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Balaton Károly - Chikán Attila - Berács József - Dr. Zoltayné Paprika Zita - Pálfi József - Járai Zsigmond -Fazekas Károly (1988). Erőforrástartalékok a vállalati gazdálkodásban, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest
 • Berács József (1983). Készletgazdálkodás, marketing gyakorlat és módszertan a kereskedelemben, Belkereskedelmi Továbbképző Intézet, Budapest
 • Berács József (1983). Marketing gyakorlat és módszertan a kereskedelemben: Készletgazdálkodás, BTI, Budapest
 • Berács József (1976). Példatár a készletmodellekhez, Tankönyvkiadó, Budapest

Csordás Tamás

 

Gálik Mihály

         
 • Gálik Mihály - Urbán Ágnes (2014). Médiagazdaságtan, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Gálik Mihály - Vogl Artemon (2009). A Média Koncentrációjának Mérése, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, Budapest
 • Gálik Mihály - Urbán Ágnes (2008). Bevezetés a Médiagazdaságtanba: Világtükör, Világfalu, Világháló, Aula Kiadó, Budapest (BA)
 • Gálik Mihály - Polyák Gábor (2005). Médiaszabályozás, KJK-Kerszöv, Budapest
 • Gálik Mihály (2004). Médiagazdaságtan, 3. bővített, átdolgozott kiadás, Aula Kiadó, Budapest
 • Gálik Mihály (szerk.) (2002). Médiagazdaságtan, Médiaszabályozás: Szöveggyűjtemény, Aula Kiadó, Budapest
 • Gálik Mihály (2000). Médiagazdaságtan, Aula Kiadó, Budapest
 • Gálik Mihály (1998). Médiagazdaságtan 1-2.,2. javított kiadás, Aula Kiadó, Budapest
 • Gálik Mihály (1995). Médiagazdaságtan 1-2., Aula Kiadó, Budapest
 • Gálik Mihály - Veress József et al. (1988). Tőkekivonás, Szanálás, Felszámolás, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
 • Gálik Mihály (1987). Vállalati válság, reform válság, OKKFT, Budapest

Gyulavári Tamás

 
 • Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit - Szűcs Krisztián (szerk.) (2014). A marketingkutatás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest

Hoffmann Istvánné

                   
 • Hoffmann Istvánné (2007). Sport, Marketing, Szponzorálás, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Sikos T. Tamás (2004). A Fogyasztás Új Katedrálisai, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (2002). Direkt és Interaktív Marketing, Bagolyvár, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Buzási János (2000). A reklám birodalmából, 2. kiadás, Bagolyvár, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (2000). Sportmarketing, Bagolyvár, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (2000). Stratégiai Marketing, Aula Kiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1999). Technika, háztartástan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest
 • Auer Katalin - Hoffmann Istvánné - Czipszer Károlyné - Béhm Imre (1999). Vállalkozás: Tankönyv, 3. átdolgozott kiadás, Novorg, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Kopányi Mihály (1998). Gazdasági és jogi ismeretek I.: A gazdaság alapjai: A közgazdasági szakközépiskolák I. osztálya számára, 6. Kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1997). Direkt Marketing és Módszerei, Novorg, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1997). Magyar-Angol, Angol-Magyar Marketing Szótár, Novorg, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Imrei Sándorné (1997). A vállalkozás előkészítése és sikeres működtetése a kereskedelemben, Novorg, Budapest
 • Auer Katalin - Hoffmann Istvánné - Czipszer Károlyné - Béhm Imre (1997). Vállalkozás: Tankönyv, 2. átdolgozott kiadás, Novorg, Budapest
 • Auer Katalin - Hoffmann Istvánné - Czipszer Károlyné - Béhm Imre (1994). Vállalkozás: Tankönyv, Novorg, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1994). A rafinált üzletasszony, Novorg, Budapest
 • Hanzmann Józsefné - Hoffmann Istvánné - Imrei Sándorné (1994). Kereskedelmi Számítások, Novorg, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1993). Magyar-angol, angol-magyar, vállalkozói (marketing) szótár: Hungarian-English, English-Hungarian entrepreneurial (marketing) dictionary, Saldo, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1990). Modern Marketing, Universitas, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1990). Piacismeret vállalkozóknak, Coopinform, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1990). Háztartásgazdálkodás a mai Magyarországon, BKE, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Molnár László (1989). Marketing, 3. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1989). Adó/öv: Adómentőöv minden adózó állampolgárnak, Szikra, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1988). Reklámérték '88: Az első magyar közvéleménykutatás a hazai reklámról, reklámelméletről, Gondolat, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Molnár László (1985). Marketing, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1983). Fogyasztói magatartás: Marketing gyakorlat és módszertan a kereskedelemben, BTI, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1982). Háztartás-közgazdaságtan, Kossuth Kiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1981). Lakáskörülmények, Kossuth Kiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1978). Tanulmány a háztartások lakáshelyzetéről és a lakással kapcsolatos terveikről, MKKE, Budapest
 • Hoffmann Istvánné (1977). A Magyar Háztartások Gazdálkodási Modellje, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Buzási János (1970). A reklám birodalmából, Kossuth, Budapest

Hofmeister-Tóth Ágnes

           
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (2014). A fogyasztói magatartás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (2008). A fogyasztói magatartás alapjai: Vásárlási döntés, fogyasztási minták, életstílus, Aula Kiadó, Budapest (BA)
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Mitev Ariel Zoltán (2007). Üzleti Kommunikáció és Tárgyalástechnika, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (2006). Fogyasztói Magatartás, Aula Kiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (2004). Fogyasztói magatartás. Esettanulmányok, BKE Marketing tanszék, Révkomárom
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (2004). Konsumentenverhalten DSG, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (2003). Fogyasztói Magatartás, Aula Kiadó, Budapest
 • Agárdi Irma - Berács József - Hofmeister-Tóth Ágnes - Malota Erzsébet (2003). Fogyasztói Bizalom - Közgáz Fogyasztói Bizalom Index 1996-2002, Aula Kiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Simon Judit - Sajtos László (2003). A Fogyasztói Elégedettség, Alinea Kiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Gedeon Totth (2003). How do consumers choose wine?: Factors that influence the purchase decision making in the wine category, Larema, Bordeaux
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Törőcsik Mária (2001). Fogyasztói Magatartás, 4. Kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Törőcsik Mária (2000). Fogyasztói Magatartás, 3. Kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (1999). Negotiation and Conflict Resolution, International Study Center, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Törőcsik Mária (1998). Fogyasztói Magatartás, 2. kiadás Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Simon Judit - Agárdi Irma (1997). Surveys of Consumers, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Szántó Zsuzsanna (1997). Fogyasztói magatartás, BKE, FEFA, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes (1997). Üzleti tárgyalások, KTI, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Törőcsik Mária (1996). Fogyasztói Magatartás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Simon Judit - Agárdi Irma (1996). Surveys of Consumers, BKE Marketing Tanszék, Budapest

Horváth Dóra

       

Kandikó József

 • Kandikó József - Karel Mulder (1997). Marketing esettanulmányok európai dimenzióban, Képzőművészeti Kiadó, Budapest
 • Sándor Imre - Földi Katalin - Kandikó József - Orosdy Béla (1991). A reklám alapjai: Kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest

Kenesei Zsófia

   
 • Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2014). Marketing alapismeretek, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Kenesei Zsófia - Kolos Krisztina (2014). Szolgáltatásmarketing és -menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest
 • Bauer András - Berács József - Kenesei Zsófia (2007). Marketing Alapismeretek, Aula Kiadó, Budapest (BA)
 • Kenesei Zsófia - Kolos Krisztina (2007). Szolgáltatásmarketing, Alinea Kiadó, Budapest
 • Kenesei Zsófia (2004). A Kapcsolati Marketing Jelentősége a Kereskedelmi Banki Tevékenységben, Akadémiai Kiadó, Budapest

Kollin Ferencné

 • Kollin Ferencné (1988). A reklám tervezése: A reklám tervezése és szervezése, KITV, Budapest

Kolos Krisztina

 
 • Kenesei Zsófia - Kolos Krisztina (2014). Szolgáltatásmarketing és -menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest
 • Kenesei Zsófia - Kolos Krisztina (2007). Szolgáltatásmarketing, Alinea Kiadó, Budapest
 • Kolos Krisztina - Agárdi Irma (2005). A vállalatközi kapcsolatok elemzése, a vállalatközi kapcsolatok egyes területein, Versenyképesség Kutatóközpont, Budapest

Malota Erzsébet

       

Mitev Ariel

           

Molnár László

 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1995). Piackutatás, 5. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1993). Piackutatás, 4. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1991). Piackutatás, 3. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1990). Piackutatás, 2. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Molnár László (1989). Marketing, 3. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Hoffmann Istvánné - Molnár László (1985). Marketing, Tankönyvkiadó, Budapest

Móricz Éva

   
 • Móricz Éva (2009). Reklámpszichológia, BCE MMI, Budapest
 • Móricz Éva - Téglássy Tamás (2004). Kreatív Tervezés a Reklámban, BKÁE Marketing Tanszék, Budapest
 • Móricz Éva (2000). Reklámpszichológia: A pszichológia és a reklám kapcsolata ma: A mozgósítás művészete - a befolyásolás tudománya, BKE Marketing Tanszék
 • Móricz Éva (1999). Reklámpszichológia a gyakorlatban: A reklámkreativitás kérdései, Atalanta Kiadó, Budapest
 • Móricz Éva (1991). Reklámpszichológia, KITV, Budapest
 • Móricz Éva - Horvát Ágnes (1985). A reklámnyelv anatómiája: A mai magyar reklám nyelvének elemzése pszichológiai és nyelvészeti szemszögből, különös tekintettel a sajtóreklámra, Magyar Reklámszövetség, Budapest

Neulinger Ágnes

 
 • Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit - Szűcs Krisztián (szerk.) (2014). A marketingkutatás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest

Neumann-Bódi Edit

 
 • Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit - Szűcs Krisztián (szerk.) (2014). A marketingkutatás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest

Nyirő Nóra

 

Simon Judit

       
 • Gyulavári Tamás - Mitev Ariel Zoltán - Neulinger Ágnes - Neumann-Bódi Edit - Simon Judit - Szűcs Krisztián (szerk.) (2014). A marketingkutatás alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Simon Judit (2010). Marketing az egészségügyben, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Bartók István - Simon Judit (Szerk.) (2008). Gazdálkodástudományi Kar, BCE, Budapest
 • Malhotra, Naresh K. - Simon Judit (közreműködésével) (2008). Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Simon Judit - Sajtos László (2003). A Fogyasztói Elégedettség, Alinea Kiadó, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Simon Judit - Agárdi Irma (1997). Surveys of Consumers, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Hofmeister-Tóth Ágnes - Simon Judit - Agárdi Irma (1996). Surveys of Consumers, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Bauer András - Berács József - Simon Judit (1996). Marketing for an Expanding Europe, Proceedings of the 25th Annual Conference of the European Marketing Academy, EMAC Conference, Budapest

Szabó Dénes Tamás

 • Szabó D. Tamás (2004). Médiatervezés a reklámban, BKE, Budapest
 • Szabó D. Tamás (2000). Médiatervezés a reklámban, BKE, Budapest
 • Szabó D. Tamás (1997). Médiatervezés a reklámban, BKE, Budapest

Szánthó Zsuzsanna

 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1995). Piackutatás, 5. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1993). Piackutatás, 4. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1991). Piackutatás, 3. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest
 • Molnár László - Szánthó Zsuzsanna - Felber Mária - Varjas Pál - Rák Józsefné (1990). Piackutatás, 2. Kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest

Tasnádi József

 • Tasnádi József (2006). Turizmus az Európai Unióban és Magyarországon, Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara, Budapest
 • Sándor Imre - Tasnádi József (2003). A marketingkommunikáció kézikönyve: A marketingkommunikáció fogalma, tevékenységének eredménye és célja: A marketingkommunikáció eszközrendszere: A termékkommunikáció: A marketingkommunikáció működésének környezete, Ant Stúdió, Budapest
 • Tasnádi József (2002). A turizmus rendszere, 2. bővített kiadás, Aula Kiadó, Budapest
 • Sándor Imre - Tasnádi József et al. (2001), Public relations: PR a vállalatnál és a közéletben, BKE Marketing Tanszék
 • Tasnádi József (2000). Kommunikáció-stratégia, BKÁE Marketing Tanszék, Budapest
 • Tasnádi József (2000). Reklámstratégia, BKÁE Marketing Tanszék, Budapest
 • Tasnádi József (1999). Reklámstratégia, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Sándor Imre - Tasnádi József (1999). A Marketingkommunikáció kézikönyve, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Tasnádi József (1998). A turizmus rendszere, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok
 • Sándor Imre - Tasnádi József (1997). A Marketingkommunikáció kézikönyve, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Sándor Imre - Tasnádi József (1996). Marketingkommunikáció és menedzsment, BKE Marketing Tanszék, Budapest
 • Tasnádi József (1994). Vendégvárók: A falusi turizmus: Távoktatási tankönyv, MTV Opál Kft., Budapest

Urbán Ágnes

   
 • Gálik Mihály - Urbán Ágnes (2014). Médiagazdaságtan, Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Gálik Mihály - Urbán Ágnes (2008). Bevezetés a Médiagazdaságtanba: Világtükör, Világfalu, Világháló, Aula Kiadó, Budapest (BA)

Utolsó frissítés: 2016.07.28.