Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
  
    
  

MEGHÍVÓ


Hazai fogyasztás retrospektív:
Interdiszciplináris szimpózium a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
Információk

Az esemény címe: Hazai fogyasztás retrospektív - interdiszciplináris szimpózium a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

Időpont: 2016. november 24., 12:30-16:00, Corvinus Főépület, E3001-es terem

Leírás: A hazai fogyasztás sajátosságainak megértéséhez szükséges a múlt felidézése és a történelmi perspektíva használata. A szimpózium előadásai foglalkoznak a szocialista fogyasztás jellemzőivel, a rendszerváltás időszakának fogyasztásával és a ma fogyasztási mintáival.


Regisztráció

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a következő hivatkozáson lehet:
http://tinyurl.com/mmi-mtu2016

Program

12:30 – 12:50 Érkezés, regisztráció
12:50 – 13:00 A szimpózium megnyitása
13:00 – 13:20 Valuch Tibor: Rendszerváltástól – rendszerváltásig - a fogyasztás változásai Magyarországon a XX. század második felében

  Az előadás keretében a fogyasztás szerepének társadalmi változásait, a fogyasztás egyes területének jellegzetességeit tekintem át a kommunista hatalomátvételtől a rendszerváltásig.
13:20 – 13:40 Kozák Ákos: A fogyasztás huszadik századi mintázatai – Út a modernizáció felé?

Előadásomban az első világháborút követő évtizedektől a máig terjedő időszakot tekintem át hazai és nemzetközi statisztikák alapján. A nyers adatokon túlmenően kitérek az adott korszak gazdaságpolitikai értelmezésére is, a fogyasztás kontextusában. Előadásom célja az, hogy megértsük a hazai fogyasztási szerkezet modernizációs irányait és jövőbeni lehetőségeit.
13:40 – 14:00 Hofmeister Ágnes: A fogyasztói magatartás és az értékek átalakulása a 90-es években

  Magyarországon a rendszerváltozás után a fogyasztási cikkek piacán jelentős változások mentek végbe. Megváltozott a kiskereskedelmi struktúra és a rohamosan növekvő választék teljesen új helyzetet teremtett a fogyasztók számára. Hirtelen hozzáférhetővé váltak a régóta vágyott „nyugati” márkák, és a választék sokfélesége, valamint az új márkák közötti választás új kihívást jelentett.
Az előadás foglalkozik röviden a fogyasztói környezettel a rendszerváltás előtt és a piacgazdaság első éveiben végbement kereskedelmet és fogyasztást érintő változásokkal. A szerző saját empirikus kutatásai alapján mutatja be, hogy hogyan próbáltak alkalmazkodni a fogyasztók 90-es években a megváltozott piaci környezethez. Az előadás a 90-es években végzett saját kutatások alapján foglalkozik az értékek és a fogyasztói attitűdök alakulásával is.
14:00 – 14:30 Kérdések, vita az elhangzott előadásokhoz
14:30 – 15:00 Kávészünet
15:00 – 15:20 Kiss Kornélia: Ó, a Balaton (régi) nyarakon! - Fogyasztói magatartás, utazási szokások, magyar tenger retrospektív

  Ma a Balaton a magyar lakosság legkedveltebb úti célja. Noha a balatoni fürdőélet gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, a tó körüli nyaralókultúra, a mai Balaton-kép megalapozása az 1960-as évekre datálható: ekkor rengeteg nyaraló, vállalati, szervezeti és intézményi üdülő, illetve vendéglátó-létesítmény épült a part menti településeken. Az 1970-es és '80-as években már nemcsak a belföldi vendégek, de a külföldiek, főként német turisták körében is népszerű magyar tenger a rendszerváltás idején sokat veszített népszerűségéből, mára azonban - bár vendégköre jelentősen átalakult - ismét divatossá vált: egy-egy nyári hétvégén ismerősök tucatjaitól kerülnek ki korunk elektronikus képeslapjai a közösségi oldalakra. Az előadás célja a Balatonra utazók fogyasztói magatartásának, utazási szokásainak vizsgálata három, a mai Balaton életében is kifejezetten meghatározó jelentőségű időszakra.
15:20 – 15:40 Neulinger Ágnes: Mit jelent a fogyasztóknak a vasárnapi vásárlás? Múlt és jelen kapcsolata a vasárnapi zárva tartás fogyasztói megítélésében

  A vasárnapi zárva tartás lakossági megítélése folyamatosan és erőteljesen negatív volt a javaslat első nyilvánosságra kerülésétől kezdve a hatályosságának teljes ideje alatt. A kereskedelmi forgalom korlátozása a jogalkotói szándék szerint a család közösségének érdekében és védelmében jött létre, azonban azt nem vette figyelembe, hogy a fogyasztás milyen fontossá vált a lakosságnak az utóbbi évtizedekben. A fogyasztói szokások tükrében a korlátozás azt jelentette, hogy a korábban jelentős vasárnapi forgalmat elérő üzletek, úgymint hipermarketek és diszkont üzletek nem tarthattak nyitva, míg a minimális vasárnapi forgalmat lebonyolító kis boltok ezután is nyitva lehettek. Ez a helyzet szükségszerűen magával hozta a fogyasztási szokások határozott átalakulását. Az előadás a vasárnapi zárva tartás lakossági megítélést mutatja be primer kutatás eredményei alapján.

15:40 – 16:00 Kérdések, vita az elhangzott előadásokhoz
16:00 A konferencia zárása

Utolsó frissítés: 2016.12.05.