Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Intézeti demonstrátori (Kutatási/Oktatási asszisztensi) pályázat 2018/19. tanév tavaszi félévére

Kedves Hallgatóink, Leendő Demonstrátoraink!

A Marketing és Média Intézet szeretettel várja azon érdeklődő és elkötelezett hallgatók jelentkezését, akik szívesen részt vennének intézetünk mindennapi életében; hallgatói programok szervezésében, kutatási és tudományos feladatok ellátásában, valamint a jó hangulat megteremtésében!


#feladatok

 • Intézetei események, hallgatói és szakmai programok szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel;
 • Hallgatótársakkal való kapcsolattartás, igényfelmérés és javaslattétel az intézet kommunikációjának és kommunikációs csatornáinak további fejlesztésére;
 • Kutatási tevékenység támogatása és a tudományos tevékenységben való részvétel;
 • Titkársági, adminisztratív feladatokban való segítségnyújtás (jellemzően a szakdolgozat-leadási időszakban);
 • Az intézet oktatóival való szoros együttműködés, mentoring jellegű rendszerben.

#elismerés

 • mentoring: kijelölt mentor/oktatóval való együttműködés egyéni megbeszélés alapján;
 • networking: hallgatókkal és oktatókkal való folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció, rendszeres demonstrátori rendezvényeken való részvétel;
 • experiencing: kutatási, tudományos és adminisztratív feladatok elvégzésében szerzett tapasztalat; szakmai fejlődési lehetőség;
 • Az aktív kutatási/oktatási asszisztensi részvételt Intézeti oklevéllel igazoljuk a félév végén*.

  • *(A 2018/19/1. félévtől az intézetek az általuk kiválasztott hallgatókat kutatási/oktatási asszisztensként foglalkoztathatják. A hallgatói asszisztensek jelentkezési folyamata, a velük szembeni elvárások és a számukra biztosított feltételek megegyeznek a demonstrátorokéval, azonban az asszisztensek hivatalos kari megbízásban nem részesülnek. Továbbá, a Szakmai Tudományos Aktivitási ösztöndíj pályázat dokumentációja részére az intézetek nem adhatnak ki demonstrátori igazolást az általuk felvett asszisztensek tevékenységéről, azonban az intézetek az általuk kiadott és hitelesített igazolással elismerik a hallgatók asszisztensi munkakörben végzett tevékenységét, melyet minden a feltételeknek megfelelt asszisztensi munkakörben dolgozó hallgató megkap a félév leteltével.)

#jelentkezés

 • Szakmai önéletrajz, kitérve a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység)
 • Motivációs levél, mely tartalmazza az ellátni kívánt feladatokat, illetve, hogy intézetünk mely Tanszékén kíván a demonstrátor tevékenykedni
 • Kitöltött, oktató által aláírt "Jelentkezés oktatóval való együttműködésre az intézeti kutatási/oktatási asszisztensi pályázat keretében" nyomtatvány. A nyomtatvány letölthető innen.
  A 2018/19/2. (tavaszi) félévtől a gördülékenyebb közös munka érdekében a leendő kutatási/oktatási asszisztenseknek a jelentkezést megelőzően fel kell venniük a kapcsolatot intézetünk oktatójával, és megadott oktatási/kutatási feladatokra tudnak jelentkezni. Amennyiben kollégáink előzetesen kifejezetten jelezték igényüket együttműködésre, úgy ezen lehetőségeket ezen az oldalon közzétesszük. Ugyanakkor bíztatjuk hallgatóinkat, hogy érdeklődés esetén e témákon túl is keressék bátran oktató kollégáinkat, ill. érdeklődjenek intézetünk demonstrátori koordinátoránál a lehetőségek iránt.

  Jelenleg rendelkezésre álló demonstrátori igények projektgazdák szerint:
  • Csordás Tamás, Markos-Kujbus Éva: MMI digitális kommunikációjának fejlesztése (kutatás; 1 fő igény) (A projekt célja az MMI digitális kommunikációjának fejlesztése, ennek keretében piackutatás végzése, oktatási intézmények kommunikációjának vizsgálata és elemzése)
  • Horváth Dóra, Cosovan Attila: Kérdőívek rögzítése, programozás, narratív szöveg kvantitatív, kvalitatív kódolása (kutatás; 4-5 fő igény) ((2 demonstrátor: papíron kitöltött kérdőívek rögzítése és visszaellenőrzése spss-ben, a maszkot megcsináljuk (120 db 2 oldalas kérdőív) - február-március; 1 demonstrátor: online kérdőív programozás (1 kérdőív, 2 mutáció (preferált platform qualtrix) – már most aktuális; 2 demonstrátor: narratív szöveg kvantitatív és kvalitatív kódolása (100-150 esszé) – március vége)
  • Jászberényi Melinda: Múzeumi kutatások (Kulturális turizmus tárgy keretében) (kutatás; 3 fő igény) (Családbarát múzeumok feltérképezése, keresleti és kínálati oldal megismerése)
  • Keszey Tamara: Előadásból Youtube videó: Szerkeszd meg Te a szlájdokat! (kutatástámogatás; 1-2 fő igény) (Intézetünk 2016 óta tart akadémiai írás (academic writing) előadást valamennyi BA Kereskedelmi és Marketing Alapszakos hallgató számára. A tudás-átadás eddig formális előadás útján történt, azonban a jövőben Youtube videók formájában is elérhetővé szeretnénk tenni az előadáson elhangzottakat, hogy a hallgatók később is fel tudják azokat idézni, illetve más (például mester szakos, vagy Ph.D.) hallgatók számára is elérhetővé váljanak ezek az ismeretek. • A jelölt(ek) feladata a hosszú előadás-fóliák (90 perces előadás, kb. 100 fólia) rövidebb egységbe szerkesztése, illetve a ppt fóliák dizájnjának frissítése, youtube- videók formában közzé tehető formába hozása lesz. • A jelöltnek magas szintű ppt ismeretekkel kell rendelkeznie, előny a dizájn/vizuális kultúra iránti fogékonyság, letisztult, jó ízlés, az önálló tanulás képessége, valamint igény a professzionális munkavégzésre. • A demonstrátor(ok) az előadást tartó oktató(kal)val fog együttműködni, az ő szakmai iránymutatásai alapján kell a fóliákat átdolgozni, de várunk újszerű vizuális ötleteket is a hallgatóktól. • A feladat megközelítőleg heti 2-3 óra rugalmas, otthon is végezhető munkát igényel. A projektgazdával egy személyes megbeszélés után online lehet együttműködni, további rendszeres konzultációkra nem lesz szükség.)
  • Komár Zita: Marketing és Média Intézet hallgatói program- és rendezvényszervezés (rendezvényszervezés; 1-2 fő igény) (A projekt célja a Marketing és Média Intézet hallgatói programjainak (szakest, szakirányi kirándulás, stb.) kreatív tervezésében, szervezésében és lebonyolításában való részvétel. Lelkes, jó szervezőkészséggel és feszes munkatempóval rendelkező, kreatív és talpraesett hallgatókat várunk, akik az ötleteléstől kezdve egészen a megvalósításig aktívan részt vennének a feladatok végrehajtásában és együttműködnének az oktatókkal. Jelige: #szervezőzseni :) )
  • Varga Ákos, Csordás Tamás: A neuromarketing online sentiment elemzése (kutatás; 1 fő igény) (Lassan két évtizedes múltra tekint vissza a neuromarketing kutatásának története. A 2000-es évek elejétől erősödött az igény a piackutatási gyakorlatok szofisztikáltabbá válására, a válasz pedig a diagnosztikai eszközök mind szélesebb körű alkalmazásában rejlett, amelyek segítségével rávilágíthatunk a fogyasztói motivációk tudatosan nem artikulált hátterére, előrevetítve pontosabb piaci előrejelzéseket. A kezdeti botladozások után mára megtalálta az őt megillető helyét a piackutatás nemzetközi elméleti és gyakorlati területein egyaránt. Láthatóvá vált az akadémiai, valamint a gyakorlati, piaci megközelítések szétválása, előbbi fogyasztói neurotudomány (consumer neuroscience), utóbbi neuromarketing néven rögzült (Varga 2016). A kognitív folyamatok vizsgálatán túl hangsúlyos szerepet kapnak az érzelmek ( Barrett 2017 ), mint a fogyasztói döntéshozatal megkerülhetetlen mozgatórugói. Érdekes módon annak ellenére, hogy a neuromarketinget komoly etikai viták övezték (Editorial 2004, Wilson, Gaines et al. 2008), nem igazán fordítottak figyelmet a neuromarketing iránti attitűdök vizsgálatára. Kutatásunkban ezt a hiányt igyekszünk pótolni, mivel a diagnosztikai eszközök által feltárt eredmények elfogadását véleményünk szerint befolyásolhatja ezen metódusok, eredmények iránti attitűd. Kvalitatív tartalomelemzésünk során adatgyűjtéshez a SentiOne Social Listening online adatgyűjtő szoftvert alkalmaztuk, segítségével a 2017 január-decemberi, magyarországi közösségi média említéseket kategorizáltuk és elemeztük a PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) (Crawford and Henry 2004) és a VADER (for Valence Aware Dictionary for sEntiment Reasoning) keretrendszereit felhasználva ( Hutto and Gilbert 2015 ). A jelentkező hallgató a kvalitatív kutatási folyamat aktív részese lehet, az eredményeket TDK dolgozathoz felhasználhatja.)
 • A pályázat leadási határideje: 2019. február 12. (kedd), 12:00 óra
 • A pályázatokat elektronikus formában kérjük elküldeni Gyulavári Tamás intézetigazgató (tamas.gyulavari@uni-corvinus.hu) részére (CC-ben intézetünk demonstrátori koordinátora, Komár Zita részére (komar.zita@uni-corvinus.hu)).


A jövőbeni sikeres együttműködés reményében, várjuk jelentkezéseiteket!


Marketing és Média Intézet Demonstrátori Program koordinátorok

Utolsó frissítés: 2019.03.11.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru