Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

A Marketing és Média Intézet által meghirdetett témák a Ph.D. képzésben a 2018/2019-es tanévre


Tisztelt Ph.D. képzésre jelentkező Hallgató!

Örömmel köszöntjük Önt mint aki tanulmányai befejeztével vagy a gyakorlatban eltöltött éveinek tapasztalatával felvértezve a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani doktori (PhD) programjára jelentkezik, és érdeklődése a marketing területére irányul.

Jelentkezését megelőzően kérjük, olvassa el a doktori (PhD) képzésre vonatkozó általános tájékoztatót, amelyből az általános feltételekről és a jelentkezési határidőkről informálódhat.
 
Tudományos vizsgálódási területének előzetes kiválasztását szeretnénk segíteni azzal az összeállítással, amely a Marketing és Média Intézet által meghirdetett témákról és témavezetőkről nyújt tájékoztatást. A Marketing és Média Intézet három specializációban hirdet témákat: a Marketing, a Turizmus és az Üzleti kommunikáció specializációban.

Amennyiben kérdései lennének, tanáraink szívesen nyújtanak további információkat!

Sikeres felkészülést kíván:

Dr. Simon Judit
a Marketing specializáció vezetője
Dr. Bauer András
az Üzleti kommunikáció specializáció vezetője
Dr. Michalkó Gábor
a Turizmus specializáció vezetője
a Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetője

 

Az alábbi tájékoztató pdf formátumban is letölthető.

 

Általános információk, jelentkezési dokumentumok stb.:

A Corvinus Gazdálkodástani Doktori Iskola weboldalán.

Jelentkezési határidő a 2018/19-es tanév doktori képzésére: 2018. május 2.
 

Témavezetők és meghirdetett témák:


Témavezető: Agárdi Irma, egyetemi docens, PhD

Téma megnevezése: Innovation and diversification in retailing

A téma rövid kifejtése:
Although the nature of retail innovation is different from manufacturing companies, the retail sector is strongly shaped by innovation. Large retailers invest in innovation labs, develop products, and embrace new technologies using them to enhance customer experience, integrating online and offline channels, or smooth the supply chain operations. The implicit assumption behind boosting innovation is that innovation will lead to long-term competitiveness and above average business performance. However, many companies fail to see the direct relationship between their innovation activity and business performance because of several influence factors affecting the innovationperformance relationship. Such an important factor is the extent of diversification of the company.

Potential PhD candidates can join to explore the interrelatedness of innovation and diversification in retail context. The topic embraces several research questions such as:

 • how retail innovation is working in international retail and domestic retailing? what types of innovation can be identified in retail context?
 • how (product, format, and geographical) diversification affects innovation activity of retailers?
 • how diversification and innovation influences the business and market performance of retailers?


A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőségi lehetőség:
Email: irma.agardi@uni-corvinus.hu
Tel. 482-5275

 

Témavezető: Ásványi Katalin, egyetemi adjunktus, PhD

Téma megnevezése: Fenntarthatóság és felelősségvállalás; CSR kommunikáció

A téma rövid kifejtése:
A témára olyan jelöltek jelentkezését várjuk, akik nyitottak a fenntarthatóság és felelősségvállalás témakörére és ezen területek elemzésével szeretnének foglalkozni elsősorban vállalti szinten. A CSR fogalma napjainkban igen szerteágazó, és különböző megközelítésekkel találkozhatunk mind az akadémiai, mind a piaci oldalon. A téma szempontjából kulcsszereplők az érintettek, hogy kinek milyen feladata és szerepe van a felelősségvállalásban. Ugyanakkor az egyes CSR tevékenységek konkrét vizsgálata során is érdemes feltárni, hogy mit jelenthet a valódi CSR, mely iparágakhoz milyen akció illik, és mennyire tudnak valóban elköteleződni a vállalatok egyes területek iránt. Továbbá a felelős marketingkommunikáció kérdése is lényeges kutatási terület a témán belül.

Javasolt kutatási témák:

 • Az érintettek szerepe a felelősségvállalásban
 • A CSR iránti elköteleződés egyes kiemelt területeken, mint sport, művészet
 • CSR szerepe a helyi közösség életében
 • A média felelősségvállalása
 • CSR megvalósulása az egyes iparágakban (pénzügy, kereskedelem, elektronika, stb.)
 • Az állami vállalatok felelőssége
 • A CSR, mint marketing eszköz alkalmazása
 • Kommunikáció és felelősségvállalás
 • Felelős marketingkommunikáció


A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőségi lehetőség:
Email: katalin.asvanyi@uni-corvinus.hu

Társtémavezetők:
Bauer András, egyetemi tanár
Mitev Ariel, habilitált egyetemi docens

Téma megnevezése: A digitális marketing hatása a vállalatok közötti kapcsolatokra

A téma rövid kifejtése:

A digitalizáció több lehetséges hatást is kifejthet a vállalatközi kapcsolatokra. Az egyik a vevők keresési magatartásának hatékonyabbá válásával magyarázható, ami növeli a vevők (beszerzők) tárgyalási pozícióját, és csökkenti az eladók tárgyalási erejét. Ez hatással lehet az eladók és vevők kapcsolattartására is, ami a személyes kapcsolatból részben távkapcsolattá válhat. A másik hatás az eladók és vevők közösségi médián keresztüli kapcsolódásának erősödése, ami akár pozitív, akár negatív irányban befolyásolhatja a kapcsolatot.

Az alábbi témák részletesebb kutatására kerülhet sor:
- Digitális média használata az értékesítésben
- Szervezetközi kapcsolatfejlesztés eszközei és stratégiái
- Közösségi média és a személyes kapcsolattartás közti átváltások és gyakorlatok
- Digitális médiával támogatott vevői adatbázisépítés és értékesítési lehetőségek

A kutatás során lehetséges a hallgató részbeni finanszírozása EFOP pályázat keretében.


A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás, a szervezetközi piac iránti érdeklődés

Elérhetőség: andras.bauer@uni-corvinus.hu; ariel.mitev@uni-corvinus.hu
tel: 482-5106; 482-5523

Témavezető: Berács József, egyetemi tanár, az MTA doktora

Témák megnevezése: Piacorientáció, marketingorientáció, marketingstratégia, marketing erőforrások, a marketing helyzete Magyarországon, felsőoktatás, országimázs

A téma rövid kifejtése:
A kilencvenes években megnőtt az érdeklődés annak mérése iránt, hogy a tetszetős stratégiai elméletek miként materializálhatók, azaz miként járulnak hozzá a vállalati teljesítményekhez. Ahhoz azonban, hogy mérni lehessen egy-egy koncepció, mint például a „lényegi képességek” vagy a „piaci orientáció” hatását, szükség van arra, hogy megfelelő elméleti konstrukciókkal rendelkezzünk. Ezeket az elméleti konstrukciókat statisztikai érvényességi és megbízhatósági próbáknak kell alávetni. A hagyományos közgazdasági mérőeszközök mellett nagyobb mértékben kell támaszkodni vállalatvezetői véleményekre. Mintegy tíz éves nemzetközi kutatási háttérre támaszkodva kell a jelöltnek megtalálnia azt a területet, amely a címben jelzett témakörökhöz kapcsolódik. Megközelítésünket az erőforrás alapú vállalatelmélet illetve a rendszerparadigma alkalmazása jellemzi.
A jelölt a fenti témakörök sajátos megközelítését választhatja és építhet azokra a nemzetközi adatbázisokra, amelyek kutatását az elmúlt évtizedben számtalan külföldi egyetemmel kooperációban végeztem. A hagyományos üzleti szférák mellett a szolgáltatás, különösen a felsőoktatás áll az érdeklődésem középpontjában. Akkor tudom a jelölt munkáját segíteni, ha a fenti területek közül legalább egy közös témát meg tudunk nevezni. Konzultációra készséggel állok rendelkezésre.

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás
Egyéb megjegyzés: stratégiai érdeklődés hasznos

Elérhetőségi lehetőség:
e-mail: jozsef.beracs@uni-corvinus.hu

 

Társtémavezetők:
Cosovan Attila, DLA, egyetemi docens,
Horváth Dóra, PhD, egyetemi docens

Téma megnevezése: A designkommunikáció mint társadalmi és gazdasági katalizátor

A téma rövid kifejtése:
A designgondolkodás problémamegoldó módszertanként gyakorlati és akadémiai szinten is elfogadott és bevett sztenderd lépésekből álló konvergens és divergens gondolkodást irányító és újra-strukturáló módszertan . Előnye, és talán egyben hátránya, hogy a résztvevőket nem feltétlenül kényszeríti komfortzónájuk elhagyására, kutatói/tervezői/alkotói beállítódás-váltásra.
A designkommunikáció tervezői módszertanként a kérdésfeltevés és probléma-megoldás szimultaneitása, egy holisztikus megközelítés, a fejlesztésbe (fejlődésbe) integrált kommunikáció. Gyakorlati eredményei vitathatatlanok: eredményességét számos nemzetközi és hazai díj bizonyítja
A két megközelítés – a designgondolkodás és a designkommunikáció - elméleti összekapcsolása, kulturevolúciós viszonyának leírása még nem történt meg a szakirodalomban.

A designkommunikáció mint tervezői módszertan
Célunk az akadémiai és üzleti gyakorlat, tudomány és alkalmazás, teória és praxis valósidejű összekapcsolása. A résztvevők a PhD tanulmányaik során saját ambícióik szerint, mint startup vállalkozók hoznak létre valamilyen új produktumot - működési rendszert, üzleti modellt, szolgáltatást, terméket - és e tervezői folyamatot vizsgálják tudományos megalapozottsággal, legyen szó alkotói folyamatról, tervezői, vezetői vagy alkalmazói döntéshozatalról, vagy az újdonság gyakorlati-elméleti illeszkedéséről.


Tárgyak, termékek, szolgáltatások tulajdonképpen interfészek; ember-ember között kommunikáció csatornái. Amennyiben ezeket az interfészeket meg tudjuk érteni, tehát az egyik ember vagy alkotó/ tervező csoport által létrehozott információt képesek vagyunk dekódolni, úgy talán az általános társadalmi (gazdasági, kulturális) etikai normái is hatékonyabban, egészségesebben tudnak működni. A tárgy, termék, szolgáltatás önmagában nem létező jelenség; mindez nem más, mint emberi tükröződés, megnyilvánulás, üzenet.
Amennyiben a fogyasztói társadalom termék dömpingjét képesek vagyunk megérteni, úgy képesek leszünk embertársainkat is jobban megérteni. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a fogyasztói társadalom termékeinek nagy része felesleges, nincs meg a helye, teherként nehezedik ránk, úgy tudnunk kell, hogy ezek valójában terhes emberi üzenetek, melyeket nem vagyunk képesek és nem is akarunk dekódolni - éppen ezért szükségünk van egy általánosan optimalizált, fenntartható, alaposan végiggondolt termék- és márkafejlesztési stratégiára (amely figyelembe veszi az állandó-változók, túlélés-fennmaradás-fejlődés, anyag-anyagtalan viszonyrendszerét)

A designkommunikáció alapvetései

A kreatív üzenet vagy kapcsolatteremtés nem egy folyamat utolsó lépése, hanem már a problémakereséssel, - feltárással, - megoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe. A tervezés, az alkotás és az ebből fakadó kapcsolatteremtési szándék az emberi faj egyik legfontosabb adottsága, lehetősége, kötelessége és egyben felelőssége – figyelembe véve a társadalmi állandó(k) és változó(k) kölcsönhatását (Cosovan – Horváth, 2016).
Az alkotói, tervezői kapcsolatteremtési képességünk determinálja integrált és differenciált, azaz komplex emberi gondolkodásunkat, amely a minimum és maximum szabályokat figyelembe véve – a megismerés fenomenológiájában – egy holisztikus viszonyrendszerben fogalmazódik meg; ezzel segítve a tervezői, alkotói optimum megtalálását:
az anyag–anyagtalan / a túlélés–fennmaradás - fejlődés / és az állandó–változó(k) viszonyában. (Cosovan – Horváth, 2016).

Hivatkozások:
Cosovan A. (2015): A közhely fenntartható identitása. In: German Kinga (szerk): Sustainable Identities – Fenntartható identitások. Velencei Biennálé Nemzeti Biztosi Iroda, Ludwig Múzeum, Budapest, 94-99. o.
Cosovan, A, & Horváth, D (2016): Emóció - ráció: tervezés - vezetés: designkommunikáció, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 47, 3, pp. 36-57.
Csíkszentmihályi, M. (2008): Kreativitás. A Flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőségi lehetőség:
e-mail: attilarobert.cosovan@uni-corvinus.hu, dora.horvath@uni-corvinus.hu

 

Témavezető: Csordás Tamás, egyetemi adjunktus, PhD

Téma megnevezése: Közös értékalkotás a digitális médiában: A fogyasztói részvétel marketingkommunikációs mintázatai

A téma rövid kifejtése:
Az internet és a digitális kultúra tömeges elterjedése lehetővé tették a fogyasztók vásárlási döntéseit megelőző információgyűjtés kiterjesztését, és jelentősen megkönnyítették a fogyasztók információszerzési szokásainak változását - az információ alapfunkcióinak gyakran extrém keveredésével. A digitális platform elméletileg korlátlan mennyiségű információ közzétételét és elérését teszi lehetővé, az elérhető tartalmak és forrásaik megsokszorozódása ugyanakkor információtelítődéshez is vezet, devalválja értékét. Mitől lesz több egy márkát is felvonultató felhasználó tartalom egy vicces képnél, személyes videónál, hogy lesz egy felhasználók közötti beszélgetés üzletiérték-komponens stb.?
A téma lehetőséget biztosít arra, hogy a jelölt megvizsgálja, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a szervezetek számára ahhoz, hogy a felhasználók által létrehozott legkülönfélébb formájú és célú tartalmakat és azok terjedését felhasználják a szervezet marketingkommunikációs céljaira.

Módszertan: Kísérletező, elsősorban kvalitatív módszertanok (szöveges és vizuális, szemiotikai tartalomelemzés, netnográfia)

Javasolt kutatási témák:
- A fogyasztói felhatalmazás és felhatalmazódás jelensége
- A fogyasztói ellenmárkázás aspektusai
- Digitális márkaközösségek
- Márkák online hitelessége, legitimitása
- Az online tűzvihar jelensége és hatásai


A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás
Elérhetőség:
e-mail: tamas.csordas@uni-corvinus.hu

 

Témavezető: Gyulavári Tamás, egyetemi docens, PhD

Témák megnevezése: Marketingteljesítmény; Többcsatornás üzleti modellek; A vállalatok árazási képessége

A téma rövid kifejtése:
Marketingteljesítmény
A marketinget a gyakorlatban olyan vállalti funkciónak tekintik, amely elsősorban használja a vállalat erőforrásait, de nehezen határozható meg, hogy hogyan járul hozzá a vállalati teljesítményhez. A téma felkínálja azt a lehetőséget, hogy a marketing bármely területén alkalmazásra kerüljenek azok az elméletek, amelyek a hatékonyság, hatásosság/eredményesség fogalomköréhez kapcsolódnak, és amelyek segítségével a marketing teljesítményméréséhez köthető új elméleti megközelítések kerülhetnek kialakításra.

Többcsatornás üzleti modellek
A profitorientált szervezetek egyik legnagyobb piaci kihívása manapság az eltérő értékesítési csatornák hatékony kezelése, amely elsősorban az online üzleti felületek megjelenésével erősödött meg. Mindez történhet differenciált stratégia mentén, ahol a különböző piaci szegmentumokra szabott csatornákat alakíthatunk ki, illetve integráltan (holisztikus, omni-channel), ahol az egyes csatornák komplementer értékalkotó szerepére kerül hangsúly. A hatékony menedzselés döntések sorozatát kívánja meg a szervezettől, amely kiterjedhet akár a szükséges vállalati kultúra kialakítására is, change management implementálására. A téma számtalan új vagy már meglévő elméleti megközelítések alkalmazását, illetve szintetizálási lehetőségét kínálja.

A vállaltok árazási képessége
Az árképzés jelentősége a marketing tevékenységen belül kiemelkedő jelentőségű, hiszen számos tanulmány támasztotta alá, mennyire meghatározó a piaci sikerben a megfelelő, versenyképes árak kialakítása és piaci elfogadtatása. A gyakorlatban a vállalatok kevesebb erőforrást fektetnek bele az ehhez kapcsolódó képességek kialakításában. Fontos aspektus, hogy a piaci információkat hogyan sikerül becsatornázni a döntéshozatali folyamatokba, és az ehhez kapcsolódó vállalati tudást hogyan lehet a szervezeten belül menedzselni.

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőségi lehetőség:
e-mail: tamas.gyulavari@uni-corvinus.hu
tel: 482-5326

Témavezető: Hofmeister Tóth Ágnes, egyetemi tanár, kandidátus

Témák megnevezése: A fogyasztói magatartás változása a rendszerváltás után. Szimbolikus fogyasztás. A fogyasztók társadalmi felelőssége.

A téma rövid kifejtése:
A téma magába foglalja, annak nyomonkövetését, hogyan változott a fogyasztók magatartása a rendszerváltás óta. Milyen jelentősége van a vásárlásnak, illetve a fogyasztásnak mindennapi életünkvan. Mennyire gyorsan követjük fogyasztói szokásaink változásában a nyugat-európai terendeket? Hogyan változtak az értékek, az attitűdök, a vásárlási döntési folyamat, a preferenciák és az életstílus? Mit jelentenek a bevásárlóközpontok a fogyasztóknak, milyen a szabadidő eltöltés stb. Hogyan jelennek meg a generációs különbségek a vásárlában és a fogyasztásban? A témához kapcsolódó kutatómunka jelent szekunder és primér kutatások elvégzést is. A témakörben folyó aktuális OTKA kutatási téma: A fogyasztóvá válás folyamata Magyarországon. A kutatás célja, hogy megértsük a fogyasztó társadalom kialakulásának folyamatát Magyarországon, illetve előrejelzéseket fogalmazzunk meg a jövőbeli fejlődési irányok tekintetében. Véleményünk szerint a kutatásra most érkezett el a legalkalmasabb pillanat: a rendszerváltás óta már felnőtt az a nemzedék, melynek tagjai gyerekkoruktól kezdve kapcsolatban voltak a nyugati fogyasztói kultúrával, és fogyasztáshoz való viszonyuk is ebben a szocializációs környezetben alakult ki; ugyanakkor még bevonhatók a kutatásba a társadalom idősebb generációihoz tartozók is, akik a szocialista normák szerinti értékrendben nőttek fel, melyben a javak iránti vágy és az egyéni fogyasztás elítélendőnek számított. A generációk és értékrendek e sajátos együttélése különleges kutatási lehetőséget kínál, mivel – ellentétben a nyugati tanulmányokkal, amelyek szinte csak másodlagos forrásokra hagyatkozhatnak – közvetlenül figyelhető meg a fogyasztói kultúra kialakulása.

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőség: agnes.hofmeister@uni-corvinus.hu
tel: 482 5322

 

Témavezető: Kenesei Zsófia, egyetemi tanár, Ph.D.

Témák megnevezése:
1. A szolgáltatások marketingjének stratégiai kérdései
2. Turizmusmarketing

A témák rövid kifejtése:
A szolgáltatások marketingjének stratégiai kérdései
A szolgáltatások egyre jelentősebb szerepet játszanak a mindennapi életben, s jelentős részét adják a GDP-nek. Speciális marketingkérdései azonban mind a mai napig sokszor megoldásra várnak. A legújabb kutatási eredmények felhasználásával izgalmas kutatási kérdések adódnak a vevői élmény, a szolgáltatásminőség, a CRM - vevői kapcsolatmenedzsment területén. Fontos témakör az operatív és marketinghatékonyság együttesének megvalósítása, akár a folyamattervezés, akár a fizikai környezet alakítását tekintjük. Fontos kutatási terület az adott témában az Internet, azaz az «e-szolgáltatások» megjelenése és jövőbeli fejlődésének elemzése.

Turizmusmarketing
A turisztikai iparág Magyarország számára kiemelkedő fontosságú. Ahhoz azonban, hogy a turisztikai vállalakozások gazdaságosan működjenek, elengedhetetlen a marketingtevékenységük megfelelő kialakítása. A téma kutatása során számtalan probléma vetődhet fel, amelyek közül kiemelkedő az élménymarketing, a digitalizáció, és az új üzleti modellek megjelenése. A turizmusban fontos kialakítani a vevővel való kommunikáció megfelelő módját, ami az interkulturális kihívásokkal való megküzdési stratégiák kialakítását teszi szükségessé. A doktori kutatás ezen a területen irányulhat mind a szolgáltatói mind a fogyasztói oldal vizsgálatára.


A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőség: zsofia.kenesei@uni-corvinus.hu
Tel.: 482-5585

 

Témavezető: Keszey Tamara, habilitált egyetemi docens, Ph.D.

Téma megnevezése: Marketingtudás-menedzsment

A téma rövid kifejtése:

A menedzsment irodalom egyik alaptétele, hogy a piaci tudás felhasználása jobb vállalati teljesítményhez vezet. Azok a vállalatok, amelyek képesek a piaci információkat lefordítani egyéni ’gépi kódjukra’ innovatívabbak, piacorientáltabbak versenytársaiknál és hosszútávon fenntartható versenyelőnyre tesznek szert. Ebből következően a kutatási téma elméleti és gyakorlati szempontból is releváns.
A kutatás hozzájárul a marketing információrendszerek sokrétű, annak szervezeti beágyazottságát, az információ feldolgozás jelenségének interperszonális és pszichológiai tényezőit is figyelembe vevő, újszerű tudományos szemléletének kialakításához; illetve a témakör kutatási irányzatának magyarországi meghonosításához. Reményeink szerint a piaci információktól a marketingtudásig vezető értéklánc elemeinek és mozgatórugóinak feltárása, az IT szerepének vizsgálata, az információ felhasználás képességének és a piaci hatékonyság és versenyképesség bonyolult összefüggéseinek megértése, ajánlások megfogalmazása és az eredmények gyakorlati szakemberekkel történő közös megvitatása segítséget jelenthet vállalatainknak abban, hogy tudatosabban és korszerűbben alakítsák ki marketing információrendszerüket.
A kutatási projektet a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatják.
Módszertan: A kutatás kapcsolódik egy vezető német, holland és amerikai kutatókból álló nemzetközi kutatócsoport munkájához, ennek megfelelően a módszertan egyrészt a magyarországi helyzet feltáró és többváltozós matematikai-statisztikai elemzésekkel történő következtető kutatásából, másrészt az itthoni eredmények külföldi adatokkal történő összevetéséből (pl.: koncepcionális ekvivalencia, stb.) áll.

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőség: tamara.keszey@uni-corvinus.hu

 

Témavezető: Kolos Krisztina, egyetemi tanár, Ph.D.

Témák megnevezése:
1. A szolgáltatásmarketing fogyasztói magatartás vonatkozásai
2. Fogyasztói márkaérték

A témák rövid kifejtése:

1. téma: A szolgáltatásmarketing fogyasztói magatartás vonatkozásai
A téma a szolgáltatásmarketing tudományterület azon kérdésköreivel foglalkozik, amelyek a fogyasztói magatartás megértését, elemzését tűzik ki célul. Ilyen kiemelt kérdésköröknek tekinthetők a következők:
a. A fogyasztó jellemzőinek hatása a szolgáltatás vásárlási folyamat egyes szakaszaiban: a kockázatvállalási hajlandóság, az innovativitás, érdekeltség, stb.
b. A szolgáltató és a vevő interakciójának (service encounter) vizsgálata, a szerep, és forgatókönyv elméletek továbbfejlesztése és alkalmazása
c. Panaszkezelés (service recovery) magyarázó elméleteinek továbbfejlesztése, a justice theory szintetizálása
d. A közösségi média alkalmazásának lehetőségei a szolgáltató és vevő interakciójában
e. Az észlelet szolgáltatásminőség, a vevői elégedettség és a vevői együttalkotás (co-creation) kapcsolatának elemzése
f. A márkázás lehetőségei a szolgáltatásoknál: márkérték elemzése, márkakiterjesztések, márkarevitalizáció
g. Fenntartható fejlődés a szolgáltatási szektorban, a „zöld” szolgáltatás-attribútumok fogyasztói megítélése

2. téma: Fogyasztói márkaérték
a. A téma a következő kutatási kérdésekkel foglalkozik:
b. A fogyasztói márkaérték mérésnek módszertana
c. Márkaközösségek alakulása, motivációk, aktivitások elemzése
d. Kulturális márkázás szerepe
e. Márkakiterjesztések fogyasztó megítélése
f. Retro márkák és a nosztalgia szerepe, márkarevitalizáció
g. A márkázás speciális területei: személyes márka, luxusmárkák, desztináció-márkák

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőségi lehetőség:
e-mail: krisztina.kolos@uni-corvinus.hu

 

Témavezető: Malota Erzsébet, egyetemi docens, Ph.D.

Témák megnevezése:
Kulturális különbségek, interkulturális kommunikáció
Nemzetközi marketing

A téma rövid kifejtése:

Kulturális különbségek, interkulturális kommunikáció
A téma főbb kutatási kérdései: a kultúrák közötti eltérések és hasonlóságok elméleti és gyakorlati megközelítésű kutatása és elemzése, a kommunikáció interkulturális vetületeinek vizsgálata, az interkulturális érzékenység és tolerancia fejlesztési lehetőségeinek modellezése, a kulturális sokk és adaptáció valamint a sztereotipizálási folyamat kutatása. A jelölt sajátos megközelítést is választhat, a kutatási téma kialakítása a témakörön belül rugalmas.

Nemzetközi marketing
A nemzetközi marketing számos területe (pl. márkázás, marketingkommunikáció, kulturális környezet, fogyasztói magatartás, országimázs, országeredet imázs) kutatható a kapcsolódó tudományos elméletek feldolgozásával, az elméleti és gyakorlati alkalmazási lehetőségek vizsgálatával, szekunder és primer módszerek használatával.

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőség: erzsebet.malota@uni-corvinus.hu

 

Témavezető: Michalkó Gábor, egyetemi tanár, az MTA doktora

Téma megnevezése: Turizmus és transzdiszciplinaritás

A téma rövid kifejtése:
A turizmus a XXI. századra oly mértékben összetett, a gazdasági, társadalmi, politikai, technológiai és természeti környezetével szoros szimbiózisban élő létformává vált, hogy a vele kapcsolatos jelenségek és folyamatok, illetve az általa gerjesztett hatások megértése kizárólag tudományokon átívelő megközelítéssel valósulhat meg. A témára jelentkező doktorandusz egy általa választott (a témavezetővel, specializáció vezetővel egyeztetett), a turizmussal összefüggő tudományos kérdés feltárása során a transzdiszciplinaritás szem előtt tartásával fogja a doktori értekezés célkitűzéseit megvalósítani. A turizmus és transzdiszciplinaritás kohéziója feltételezi, hogy az utazás és a valóság kapcsolatának tudományos igényű megragadására egy többdimenziós probléma felvállalásával és feldolgozásával kerüljön sor.


Elérhetőség: gabor.michalko@uni-corvinus.hu  

 

Témavezető: Mitev Ariel, habilitált egyetemi docens, Ph.D.

Téma megnevezése: Alternatív utak a marketingben

A téma rövid kifejtése:
A marketing alternatív útjaira lépés a tudományterület új és innovatív lehetőségei biztosít élményutazást. Ennél a témánál nélkülözhetetlen az interdiszciplináris kitekintés (pl. antropológia, pszichológia, addiktológia, irodalom, művészet), melyek egyrészt látókörbővítést, másrészt pedig vérfrissítést jelentenek a marketingben belül. A teljesség igénye nélkül néhány téma:

1. A marketing interdiszciplináris kérdései
A marketing természetéből fakadóan számos más diszciplínából (pl. antropológia, pszichológia, szociológia, irodalom) merít problémákat, eszközöket vagy módszereket (pl. fogyasztói etnográfia, netnográfia). A marketing sikerességének egyik kulcsa éppen az, hogy miként képes más tudományterületekkel együttműködve, a különböző szemléletmódokat ütköztetve továbbfejlődni. Ez a téma interdiszciplináris kérdéseket és a marketing határterületei közé sorolható jelenségeket, problémákat és elméleteket (pl. üzleti antropológia területéről) vizsgál hagyományos és alternatív módszerekkel.

2. Posztmodern marketing és posztmodern jelenségek
A fogyasztói társadalom, valamint a marketing által létrehozott jelenségek jelentős része kiválóan vizsgálható posztmodern keretrendszerben. A fogyasztók fragmentáltsága újraírja a klasszikus szegmentációs stratégiákat, a paradox jelenségek egymásmellettisége innovatív pozicionálást követel meg, hogy a vevők decentralizált énje képes legyen feloldódni a hiperrealitásban.

3. Társadalmi marketing kihívásai
A társadalmi problémák újratermelődése és eszkalálódása újabb és újabb feladat elé állítja azokat, akik a társadalmi marketinget szeretnék használni. A klasszikus marketing eszközrendszere ugyanakkor nem vagy csak korlátozott mértékben használható, ami folyamatosan újragondolásra, újabb elméletek és koncepciók alkotására késztetik a bátor vállalkozókat.

Módszertan
Az alternatív utak feltérképezéséhez a kutatási kérdésektől függően a klasszikus kutatásmódszertanokon mellett (pl. nagy mintás kvantitatív, SEM elemzés) vagy helyett, alternatív, a probléma mélyebb megértését elősegítő kvalitatív kutatási eszközök (pl. narratív technika, netnográfia, interpretatív fotóinterjú) is alkalmazhatók. E módszerek Magyarországon kevésbé elterjedtek, de külföldön már széleskörűen használt és elfogadottak, innovatívak, kreatívak, melyek segítségével lehetővé válik a problémát különféle nézőpontból látni.
A disszertáció írása olyan útkeresési folyamat, ahol találkozik a választott téma a jelölt egyéniségével.

Jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás, új utak keresése iránti igény

Elérhetőség:     ariel.mitev@uni-corvinus.hu
Tel: 482-5523

 

Témavezető: Neulinger Ágnes, habilitált egyetemi docens, Ph.D., tanszékvezető

Téma megnevezése: A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai és társadalmi tényezők, különös tekintettel a közösség és identitás jelentőségére

A téma rövid kifejtése:
A fogyasztói magatartást az egyén tágabb és szűkebb környezetéből és az egyéni belső jellemzőkből fakadó tényezők egyaránt befolyásolják, amelyeket tovább árnyalhatnak olyan eseti jellemzők, mint például a szituációs hatás. A belső tényezők az egyéni megítélésekből, képességekből és személyiségből erednek és pszichológiai, illetve szociálpszichológiai jellegűek. A környezetből fakadó befolyásoló tényezők jellemzően a szociológia nézőpontját és elemzési szintjét képviselik. Az egyéni tényezők közül különösen aktuálisak és érdekesek az identitással és az érzelmekkel foglalkozó kutatási kérdések. A fogyasztói társadalomban a fogyasztás válik az identitás alakítójává, ahol a fogyasztással az identitás felvállalható és kifejezhető. Különösen érdekes etekintetben a generációk közötti eltérés, azaz a fogyasztói társadalomba született és szocializálódott fiatal és olyan idősebb generációk összehasonlítása, akik a fogyasztói társadalom mellett és a rendszerváltozást megelőzően más normák mentén szocializálódtak. Ugyanígy aktuális kérdés az élmény motiválta vásárlás és fogyasztás, amelyben fő szerep jut az érzelmeknek. Az egyéni fogyasztás jelenségén túllépve, a fogyasztás közösségi aspektusainak megragadásával a fogyasztói magatartás újabb szelete válik megérthetővé. A társadalmi tényezők között megtalálható egyrészt a család, mint a szocializáció elsődleges közege, másrészt a referencia csoport, benne a barátok, a munkatársak, a lakóközösség tagjai. Másrészt a fogyasztói társadalomra jellemző és a fogyasztáshoz kötődő csoportok (pl. márkaközösségek, fogyasztási közösségek) az utóbbi évtizedekben váltak érdekessé. A kérdést tovább gazdagítja a technológiai fejlődés, amely megnyitja a lehetőséget a virtuális közösségek vizsgálatára, illetve felveti a technológiai eszközök szerepének kérdését a közösség fennmaradásában. A közösség működése kapcsán olyan alkérdések lehetnek relevánsak mint a fogyasztás jellemzői és jelentősége egy közösségen belül, a közösség és a közös fogyasztás hozzájárulása a közösség fennmaradásához, a technológiai eszközök jelentősége a csoport fennmaradása és a csoportkohézió szempontjából vagy a rítusok jelentősége a közösségi életben.

Javasolt kutatási témák:
- A család és a családi életciklusok szerepe a fogyasztásban
- Háztartások fogyasztása és háztartásgazdálkodás
- A közösségi fogyasztás jellemzői és a közösség jelentősége a fogyasztásban
- Egyéni és csoportidentitás jelentősége a fogyasztásban
- Generációs különbségek a fogyasztásban
- Fogyasztói érzelmek befolyása a fogyasztásra
- A technológiai eszközök által támogatott fogyasztás sajátosságai
- Fogyasztási rítusok


Jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőség: agnes.neulinger@uni-corvinus.hu

 

Témavezető: Simon Judit, egyetemi tanár, kandidátus

Témák megnevezése:
1. A fogyasztói érték-vevőérték- fogyasztói elégedettség – lojalitás – megtartás
2. A páciensközpontú egészségügyi marketing

A témák rövid kifejtése:
1. Az ügyfélközpontúságot már hosszú ideje a vállalati munka egyik legfontosabb sikertényezőjének tartják, mivel végső soron a vevő az, aki egy vállalat sikeréről vagy kudarcáról dönt. A vevőelégedettség a vevőközpontú vállalati magatartás sikerességét mutatja, méri. A vevőelégedettség mérésének alapja az, hogy az elvárt teljesítmény és a ténylegesen teljesített, a vevő által percepcionalizált teljesítmény között milyen a kapcsolat, hogy a tényleges teljesítmény elmarad-e az elvárttól vagy esetleg meg is haladja azt.
A vevőmegtartás nem csak az ismételt vásárlást jelenti, hanem egy sor más egyéb hasznot is a forgalmazó számára. A vevőmegtartás foka vagy megfigyelhető magatartás vagy megkérdezhető magatartási szándék: újravásárlás, keresztvásárlás és továbbajánlás.
A vevőértékmérés, elemzés módszertanában foglalkozunk az egy- és többdimenziós mérési modelleket, valamint vizsgáljuk azt a vállalati magatartást, amely a rendszeres mérés eredményein alapul, felhasználja azokat.
2. Az ügyfélközpontúság az egészségügyben a páciensközpontúságot jelenti, az egészségügyre egyre inkább jellemzővé kell válnia ennek a szemléletnek. A kutatások az egészségügyi marekting lehetőségeit vizsgálják, az összes szereplőre vonatkoztatva.

A témák kutatása során a Jelölt elsősorban a téma elméleti alapjait, mérhetőségét, modellezhetőségét kutatja, empírikus kutatásában pedig a gyakorlat számára is releváns eredmények megfogalmazását tűzi ki célul.

A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás, a német nyelvtudás előny
Egyéb megjegyzés: a módszertan és alkalmazása iránti affinitás előny.

Elérhetőség:  judit.simon@uni-corvinus.hu
tel: 482-5585
mobil: 06-30-400-5583

 Témavezető: Varga Ákos, egyetemi adjunktus, PhD

Téma megnevezése: Marketing az online térben: kommunikáció, elérés, hatás

A téma rövid kifejtése:
Az online tér által biztosított lehetőségek jelentősen átszabták a marketing költéseket, az internet aránya számos esetben immár vezető szerepet tölt be a vállalati költségvetésben. Az interneten megvalósuló kommunikáció struktúrájából adódóan, a megnövekedett touchpoint-ok révén az üzenetek átadása egyszerre hatékonyabb és pontosabban mérhető. A fizetett, a saját és a szerzett média adott vállalati célokhoz integrált alkalmazása magasabb return on investment mutatókat generál, az egyes kampányok hatásfoka jelentősen megnövekedett. A fogyasztói szokások digitális technológia által vezérelt átalakulása ugyanakkor folyamatos kihívás elé állítja a vállalatokat.
A jelölt a témakörön belül kutathatja a különböző csatornákon megjelenő márkázott üzenetek tartalmi és formai felépítését, az egyes kommunikációs csatornák felhasználásának módjait, az integrált marketingkommunikáció működését. Lehetőség nyílik mind fogyasztói (pl. hedonista-utilitarista), mind vállalati szempontú megközelítés alkalmazására. A vizsgálatok kiterjesztéseként a kiválasztott platformok (pl. közösségi hálózatok) szerkezeti struktúráját, és azok üzenetek terjedésére gyakorolt befolyásoló hatását is célszerű elvégezni

Módszertan:
Elsősorban kvalitatív megközelítés (tartalomelemzés, netnográfia, social media listening)

Javasolt kutatási témák:

 • influencer marketing - consumer journey
 • POE integrált megközelítése
 • hedonista-utilitarista fogyasztói magatartás jelentősége az online marketingben
 • sharing economy
 • közösségi hálózatok, információterjedés és információhasználat


A jelentkezés feltétele: angol nyelvtudás

Elérhetőségi lehetőség:
Email: akos.varga@uni-corvinus.hu

Utolsó frissítés: 2019.03.11.